Žyma:Pagyvenusių žmonių vakaronė Pajūryje

Iš „Graži tu mano“.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Pagyvenusių žmonių vakaronė Pajūryje


Pagyvenusių žmonių šventė Pajūryje

    Pagyvenusių žmonių šventę pajūriškiai „Bočiai“ minėjo spalio 4-ąja . Į Laimos Valaitienės paruoštą ir  šventiškai išpuoštą salę susirinko beveik visi bendrijos nariai . Juk toks smagus visuotinis suėjimas tik kartą metuose. Didžiulį stalą apsėdo virš 40 žmonių .Bendrijos pirmininkė Birutė Kuizinaitė , padedama bibliotekos vedėjos Rasos Griškienės , apgalvojo kiekvieną smulkmeną ir pasiruošė galimiems netikėtumams.
    „Bočių“ pasveikinti atvyko Stanislovo Biržiškos gimnazijos moksleivės su jas paruošusia mokytoja Asta Gotautiene. Gimnazistės ir deklamavo , ir dainavo , kėlė susirinkusiųjų nuotaiką.
    Šventėje dalyvavo Šilalės rajono meras Jonas Gudauskas , vicemeras Raimundas Vaitiekus , Pajūrio ambulatorijos gydytoja Saulė Olendrienė , gimnazijos direktorius Juozas Žymančius , Pajūrio seniūnijos seniūnė Roma Noreikienė . Visi senjorams linkėjo stiprios sveikatos , geros nuotaikos , įteikė gėles ir apdovanojimus.

Vakaro šeimininkė supažindino su „Bočių“ nuveiktais darbais per praėjusius metus . Tai Vilties ir Gedulo , Valstybės dienų minėjimai , ekskursijos , poezijos šventė , Užgavėnės , atšvęsti jubiliejai , pareikštos užuojautos. Nors ir nebejauni mūsų žmonės , bet dar aktyviai visur dalyvauja . Malonu , kad mumis rūpinasi rėmėjai: Algis Taroza , gydytoja Saulė Olendrienė , Seimo narys Remigijus Žemaitaitis. Smagiai nuteikė Visdžiaugų kaimo kapela (vadovė Laima Dulkienė) , atvykusi pasveikinti „Bočių “šventės proga . Jos grojami valsai , polkos ir kitos melodijos išjudino ir namiškius , ir svečius . Šokti suskato ir jaunesnieji , ir senukai , užmiršę savo amžių ir kamuojamas juos negalias.

 Su 85-uoju gimtadieniu pasveikinta Stanislava Freitienė . Kadangi vakaronė vyko Mokytojų dienos išvakarėse , buvo pagerbti šventėje dalyvavę mokytojai ir žemės ūkio technikumo dėstytojai . Užteko gerų žodžių ir gėlių net aštuoniems čia esantiems , kurie ilgus metus darbavosi vienoje ar kitoje mokykloje.
   Išvykus svečiams , šventė tęsėsi toliau. Visi dalyviai , atvykdami į vakaronę , atsinešė po dovaną-suvenyrą , kurį burtų keliu įteikė vienam iš dalyvių . Kiekvienas grįžęs turėjo kuo pasidžiaugti – tai jų draugo paruošta dovanėlė.
   Šventei baigiantis išrinkti vakaro karalius ir karalienė . Dėl karaliaus ilgų svarstymų nebuvo. Juo tapo Vacys Vaitiekus , nenuilstantis visų suėjimų dalyvis ir organizatorius . Karalienės titulu apvainikuota garsi šeimininkė , daugiausia mįslių įminusi , nestokojanti jėgų šokiams ir pašmaikštavimams Ona Rupšienė.
  Kad mūsų šventės linksmos , kad išradingai jas paruošia ir joms vadovauja pirmininkė Birutė Kuizinaitė , rodo tai , kad ir vakaronėse , ir ekskursijose noriai dalyvauja žmonės ne tik iš Pajūrio , bet ir kitų apylinkių. Jau ne vienoj ekskursijoj , šventėj kartu su mumis linksminasi , pramogauja bendrijos narės Elytės Beržinienės sesuo Stefa Kulikauskienė iš Rūtelių kaimo. O į šią vakaronę atvyko svečias net iš Rusnės . Jo atvežta rūkyta žuvis papildė ir taip jau gausų vaišių stalą.
  Užbaigdama vakaronę , Birutė Kuizinaitė pakvietė „Bočius“ aktyviai dalyvauti sporto šventėje – Bėgimas aplink Pajūrį . Vienoje rungtyje – šiaurietiškas ėjimas su lazdomis – galėtų reikštis ir senjorai.

Šventė baigėsi . Bet prisiminimai, patirti įspūdžiai išliks ilgam.

Straipsnis Teresės GečienėsVardų sritys
Variantai
Veiksmai