Žyma:Motinos dienos paminėjimas Pajūrio miestelyje

Iš „Graži tu mano“.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Motinos dienos paminėjimas Pajūrio miestelyje


                     Motinos dienos paminėjimas
Tradicijos, papročiai yra bendrosios tautos kultūros dalis. Jų puoselėjimas turi svarbią auklėjimo funkciją. Per tradicijas, papročius yra perduodama patirtis: požiūris į pasaulį ir gyvenimą, tikėjimas, dorovė, elgesio būdas, kultūros vertybės.
 Pajūrio Šv. Trejybės (Šilalės raj.) klebonas Mykolas Petrauskas visuomet paskatina, kad nuoširdžiai pasimeldę Šv. Mišiose, parapijos tikintieji, jaunimas, gražiai pabendrautų, pažaistų žaidimus, dainuotų dainas ir taip išsaugotų tautos tradicijas, puoselėtų meilę Tėvynei ir savo artimui. Pabendravimui nuteikia ir gražiai sutvarkyta, prižiūrima aplinka šventoriuje ir prie parapijos namų (esančių šalia bažnyčios), kur vyksta įvairios šventės. Čia stovi ir išpuoštas gėlėmis Marijos Lurdas.
 Dar rodos taip neseniai čia šventėme Užgavėnes, margučių šventę, dainomis ir eilėmis išdainavome meilę Tėvynei Kovo 11-ąją, o štai jau atskubėjo Motinos diena. Koks bebūtų žmogus, bet prisimenant savo motiną širdys suplazda vienu ritmu, prisipildo džiaugsmu, pabunda visa, kas žmoguje yra kilniausio, švelniausio, humaniškiausio.
 Pirmąjį gegužės sekmadienį minint Motinos dieną Pajūrio bažnyčia išsipuošė pavasariniais žiedais. Maldomis ir giesmėmis pašlovinome Dievo Motiną Mariją ir pasimeldėme už gyvas ir mirusias savo mamas. Šv. Mišioms patarnavo ir adoravo didelis būrys miestelio jaunimo. Po Šv. Mišių jie, paskatinti klebono ir išmokyti kultūros darbuotojos Angelės Aužbikavičienės ir gimnazijos muzikos mokytojos Rasos Ramanauskienės, išsakė palinkėjimus mamoms, močiutėms eilėmis bei giesmėmis ir visoms įteikė po tulpės žiedą.


       Pajūrio seniūnaitė Rasa Griškšienė
      Nuotraukos Danutė Danaitienės


Vardų sritys
Variantai
Veiksmai