Žyma:Laižuvos biblioteka

Iš „Graži tu mano“.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Laižuvos biblioteka


1937 m. Laižuvoje (Mažeikių raj.), žydelio Motelio Barmano troboje, įsikūrė pirmasis klubas-skaitykla, kur dirbo Alfonsas Gadūnas. 1938 m. klubas-skaitykla perkelta į Smiltinių namus, kur dirbo Valda Rozulytė. 1940 m. karas ir vokiškoji okupacija nutraukė pradėtus darbus, buvo panaikintas klubas-skaitykla, o kartu ir dalis spaudinių. 1941 m. su labai nedideliu knygų bagažu, kurį išsaugojo buvusi darbuotoja V. Rozulytė klubas-skaitykla įsikūrė žydelių Gauronskių name, dirbo mokytoja Išganaitienė (vardas nežinomas ), o kiek vėliau Valerija Švažaitė-Pūkevičienė. 1944 m. vokiečiai traukdamiesi beveik sudegino visą miestelį, tik gerų žmonių ir labai rūpestingos klubo-skaityklos darbuotojos V. Švažaitės-Pūkevičienės dėka knygų fondas buvo išgelbėtas. Po karo klubas-skaitykla įsikūrė Švažų namuose, kur savo darbą tęsė V. Švažaitė-Pūkevičienė. Per 1948-1950 metus miestelyje pasikeitė daug klubo-skaityklos darbuotojų: A. Kaikaris, A. Janulis, O. Stankaitė, M. Norkutė, A. Pukštys, M. Lignickytė. 1950 m. klubas-skaitykla persikelia į Pundzių namą, čia dirbo M. Baranauskienė, E. Jonušaitė-Končiuvienė. 1951 m. klubas-skaitykla tampa biblioteka, kuri perkeliama į Šalčių namą, kur pradeda dirbti Antanas Kaveckas. 1953 m. biblioteka švenčia įkurtuves Gaurilavičių name, kur bibliotekos vedėju dirbo pats šeimininkas. Šis žmogus mylėjo knygas, skaitytojus, steigė įvairius būrelius, dramos ratelius.1956 m. biblioteka vėl persikelia į kitas patalpas. 1962 m. įsikuria Pauliko name mažuose dviejuose kambarėliuose. Šioje bibliotekoje ilgus metus dirbo Regina Peleckytė ir Arkadija Petkienė. 1972 m. biblioteka įkurtuves atšvenčia naujose Laižuvos apylinkės patalpose, kuriose dirbo Arkadija Petkienė, Liuda Šiaulienė. 1983 m. Liudą Šiaulienę pakeičia Regina Vindašienė, nuo 1993 m. dirba Vida Norkienė. 2008 m. įkurtas Viešosios interneto prieigos taškas. Bibliotekoje ruošiamos parodos, popietės, susitikimai su įdomiais žmonėmis. 2010 m. bibliotekos fonde buvo 7000 vnt. spaudinių, skaitė 178 skaitytojai, jie per metus apsilankė 5419 kartų, jiems išduota 7239 vnt. knygų ir periodinių leidinių.

Iš Zitos Eičinaitės-Norkienės, gim.1932 m., atsiminimų, užrašytų 1996 m. Atsiminimus užrašė Vida Norkienė.


Susijusios žymos
Nuorodos

Vardų sritys
Variantai
Veiksmai