Žyma:Kvėdarnos biblioteka (Šilalės rajonas)

Iš „Graži tu mano“.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Kvėdarnos biblioteka (Šilalės rajonas)


Kvėdarnos kaimo biblioteka įkurta 1937 m. kovo 15 d. Bibliotekai paskiriamas kambarys, gaunama knygų. Vėliau biblioteka perkeliama į kitą namą priešais mokyklą, į erdvesnį kambarį. Bibliotekos fondas didėjo ir per porą metų pasiekė daugiau negu 2 tūkstančius knygų. Pirmomis karo dienomis biblioteka sudegė. Nuo 1942 m. balandžio 1 d. bibliotekos iš švietimo sistemos perduotos vidaus reikalų žinyboms. Netrukus Kvėdarnos biblioteka atkuriama.Vilniaus archyvuose apie Kvėdarnos biblioteką išliko tik fragmentinės žinios. Todėl nėra galimybių sužinoti visų bibliotekoje dirbusių darbuotojų pavardžių. 1992 m. biblioteka sujungiama su Kvėdarnos vidurinės mokyklos biblioteka ir perkeliama į mokyklos patalpas. Sudarytas bendras fondas. Įsteigus atskirą kultūros ministeriją, 1996 m. Kvėdarnos vidurinės mokyklos ir Viešosios bibliotekos Kvėdarnos kaimo filialo fondai atskiriami, tačiau biblioteka liko tose pačiose mokyklos patalpose. Tiktai 2001 m. biblioteka iš mokyklos patalpų buvo iškelta. Biblioteka aktyviai bendradarbiauja su Kvėdarnos kultūros namais, Kvėdarnos bendruomenės centru. Kvėdarnos kaimo biblioteka pripažinta „Bendruomeniškiausia biblioteka 2012“ už sėkmingiausią kūrybinę iniciatyvą – kartu su Kvėdarnos bendruomenės nariais sukurtą skaitmeninį pasakojimą „Kvėdarnos istorija jūros vingiuose.“ Iš projekto bibliotekos pažangai bibliotekai padovanota skaitmeninė įranga: skaitmeninė vaizdo kamera ir foto aparatas. Bibliotekoje gyventojai naudojasi ne tik knygų fondais bet ir šiuolaikinėmis technologijomis. Pagal projektą „Viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtra“ 2008 m. biblioteką pasiekė 5 kompiuteriai ir daugiafunkcinis įrenginys. Įvestas šviesolaidinis internetas. Bibliotekoje vyksta įvairūs masiniai renginiai: popietės, viktorinos, susitikimai, rengiamos rašytojų, žymių valstybės veikėjų bei žymių žmonių jubiliejinės parodos. Kvėdarnos bibliotekos vyr. bibliotekininkė Judita VainorienėVardų sritys
Variantai
Veiksmai