Žyma:Kompozitorius Vytautas Jurgutis (Šilalė)

Iš „Graži tu mano“.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Kompozitorius Vytautas Jurgutis (Šilalė)


Vytautas Jurgutis gim. 1930 07 10, Šilalėje. Mokėsi Šilalės vidurinėje mokykloje, dainavo chore, lankė įvairius meno mėgėjų būrelius.Savarankiškai išmoko skambinti fortepijonu ir vargonuoti. 1948-1951 m. Kauno J. Gruodžio muzikos mokykloje mokėsi diriguoti chorui (dėst. A. Kairio ir N. Martinonio klasėse). 1951-1952 m. gilino choro dirigavimo žinias Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dėst. P. Bekerio klasėje). Nujausdamas sovietinės valdžios įtarinėjimus (dalis šeimos narių buvo ištremti į Sibirą), studijas Vilniuje nutraukė. Grįžo į Kauną, J. Gruodžio muzikos mokykloje pas kompozitorių V. Klovą mokėsi teorijos-kompozicijos. 1955-1960 m. Lietuvos valstybinėje konservatorijoje studijavo kompoziciją (prof. J. Juzeliūno klasėje). Studijų metais dėstė teorines disciplinas Vilniaus kultūros-švietimo technikume. (1956-1960).

Baigęs studijas, 1960-1961 m. V. Jurgutis dirbo pedagoginį darbą Šiaulių muzikos technikume. 1961-1974 m. muzikos teorijos dėstytojas, vyr. Dėstytojas Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute, 1969-1974 m. Muzikos teorijos katedros vedėjas, nuo 1969 m. einantis docento pareigas, nuo 1973 m. docentas. Nuo 1974 m. rudens Lietuvos valstybinės konservatorijos (Lietuvos muzikos akademijos) Muzikos teorijos katedros docentas, nuo 1990 m. profesorius. Tobulinosi Minsko, Rygos, Leningrado valstybinėse konservatorijose. 1976 m. už oratoriją "Donelaitis" kompozitoriui buvo suteikta valstybinė premija, 1980 m. jam suteiktas nusipelniusio meno veikėjo garbės vardas.

Turi tris sūnus. Sūnus Vytautas - kompozitorius. Žmona Joana Virginija Morkevičiūtė-Jurgutienė muzikologė.

Šilalės Viešoji biblioteka Bibliografijos kraštotyros skyrius.Vardų sritys
Variantai
Veiksmai