Žyma:Klimka Libertas

Iš „Graži tu mano“.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Klimka Libertas


Libertas Klimka gimė 1940 m. rugsėjo 18 d. Kaune. Jis yra mokslo istorikas, etnologas, Vilniaus pedagoginio universiteto profesorius, naujos tarpdisciplininės mokslo šakos – paleoastronomijos ir etnokosmologijos – pradininkas Lietuvoje. L. Klimka – Lietuvos mokslo istorikų asociacijos vicepirmininkas, Lietuvos etnokosmologijos muziejaus mokslinis vadovas, Lietuvos kraštotyros draugijos pirmininkas, Astronomų ir Fizikų draugijų narys, Kultūros vertybių apsaugos departamento ekspertas, tarptautinės organizacijos „Astronomija kultūroje“ narys, astronominio kalendoriaus „Lietuvos dangus“ bei periodinių leidinių „Istorija“, „Fizikų žinios“, „Kultūros aktualijos“, „Lietuvos muziejai“ ir „Etnokosmologija“ redkolegijų narys, bibliofilinio Martyno Mažvydo klubo narys. L. Klimka 1963 m. Vilniaus universiteto Fizikos ir matematikos fakultete įgijo fiziko-radiofiziko kvalifikaciją. 1964–1967 m. L. Klimka mokėsi Puslaidininkių fizikos instituto aspirantūroje. 1972 m. Vilniaus universitete apgynė mokslų kandidato disertaciją, kuri 1992 m. nostrifikuota gamtos mokslų daktaro laipsniui. 1967–1975 m. jis buvo vyresnysis mokslinis bendradarbis Puslaidininkių fizikos institute, 1975–1992 m. – Vilniaus inžinerinio statybos instituto (dabartinio Vilniaus Gedimino technikos universiteto) docentas. 2003 m. jam suteiktas Vilniaus pedagoginio universiteto profesoriaus vardas. 2001–2005 m. L. Klimka buvo Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakulteto prodekanas. Nuo 2005 m. liepos mėnesio pradėjo eiti Etninės kultūros globos tarybos pirmininko, nuo 2011 m. Lietuvos kraštotyros draugijos pirmininko pareigas. L. Klimkos mokslinių interesų ir visuomeninės veiklos ratas labai platus. Jis yra parašęs per aštuonis šimtus įvairių mokslo ir mokslo populiarinimo straipsnių, bendradarbiauja su laikraščiais, žurnalais, dalyvauja Lietuvos radijo ar televizijos laidose. L. Klimka yra autorius ar bendraautoris monografijų: „Tikslieji mokslai Lietuvoje“(1994 m.), „Mokslas, technologija ir visuomenė: harmoningos raidos paieškos“ (2002 m.), „Fizikos ir taikomųjų mokslų pradžia Lietuvoje“ (2005 m.), kompaktinių plokštelių„Lietuva iki Mindaugo“ (2003 m.), „Gimtoji istorija“ (2003 m.), „Lietuvių etninė kultūra“ (2004 m.) kolektyvinių monografijų "Lietuvių raštijos istorijos studijos" (2005 m.), "Tautinės tapatybės dramaturgija" (2005 m.) sudarytojas ir bendraautoris. 2005 m. lapkričio 23 d. L. Klimkai įteikta valstybinė Jono Basanavičiaus premija.


Susiję enciklopedijos straipsniai

Vardų sritys
Variantai
Veiksmai