Žyma:Kazimieras Ercupas

Iš „Graži tu mano“.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Kazimieras Ercupas


Knygnešys Kazimieras Ercupas (Kazys Ercupas, Erkumas) gimė 1859 m. gegužės 24 d. Juodeikėlių k. (Mažeikių raj.). Tėvai – neturtingi valstiečiai. Jaunystėje teko piemenauti. Buvo gabus, išmoko ne tik lietuviško rašto, bet ir latvių, rusų, vokiečių kalbų. Lietuvišką spaudą platinti pradėjo 1877 m., paskatintas knygnešio Dominyko Vičo, ir platino apie 27 metus. Iš Tilžės parsinešdavo lietuviškų laikraščių, taip pat įvairios tematikos knygelių. Slėpdavo pas kaimynus ir bažnyčios varpinėje. Platino Pikelių, Židikų, Ukrinų, Renavo, Sedos ir kt. parapijų kaimuose. Religinio turinio knygeles dalydavo nemokamai. Yra žinoma, kad 1897 m. pristatydavo lietuviškų knygų Kentaučių slaptai daraktorinei mokyklai, kurioje daraktoriavo vietos mažažemis valstietis Ignas Želvys. Policijos buvo įtariamas lietuviškos spaudos platinimu, sekamas. 1893 m. Vilniaus generlagubernatoriaus buvo nubaustas 14 dienų arešto policijos daboklėje. Per 1905 m. revoliuciją platino LSDP spaudą („Naująją gadynę“, „Žariją“ ir kt.). Buvo sukaupęs daug retų ir įdomių leidinių. Bibliotekėlė žuvo Pirmojo pasaulinio karo metais. Nepriklausomybės metais prekiavo knygomis. Namuose buvo įsirengęs knygrišyklą. Nuo 1937 m. liepos 1 d. paskirta valstybinė 20 Lt knygnešio pensija. Buvo vedęs du kartus. Su pirmąja žmona Jautakyte turėjo 9 vaikus, o su antrąja, Elžbieta Aleksandravičiūte – vieną dukterį Marcelę Pocevičienę. Mirė 1946 m. kovo 17 d., palaidotas Pikelių kapinėse. 1992 m. ant K. Ercupo kapo pastatytas stogastulpis (aut. Antanas Murauskas).


Susijusios žymos
Nuorodos

Vardų sritys
Variantai
Veiksmai