Žyma:Kapėnų biblioteka

Iš „Graži tu mano“.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Kapėnų biblioteka


Kapėnų (Mažeikių raj.) biblioteka įsikūrusi už 10 kilometrų nuo Viekšnių miesto bibliotekos. Kapėnų bibliotekos aptarnaujamame mikrorajone yra 13 kaimų, kuriuose gyvena 650 gyventojų. Biblioteka pirmiausia buvo įsikūrusi antruosiuose Tučiuose (Akmenės raj.). 1952 m. Alfonsas Kontenis išnuomojo už mažą atlyginimą du savo namo kambarius. Čia viename kambaryje įsikūrė biblioteka, o antrajame – skaitykla. Bibliotekoje pradėjo dirbti Eugenija Gabalienė, o skaitykloje Polherija Šiaulienė. Bibliotekoje buvo 4 lentynos, kurios buvo padirbtos iš medžio lentų. Išėjus Eugenijai Gabalienei, dirbo Zubavičius, Bogužas, Riauka. Tuo metu susikūrė kolūkis „Tarybinis artojas“ ir biblioteka buvo iškelta į kolūkio patalpas.Vėliau, susikūrus Tučių tarybiniam ūkiui, biblioteka buvo perkelta į Tučius. Čia dirbo keli bibliotekininkai: Zita Plekaitė, Aldona Orencaitė ir kt. Nuo 1970 m. iki 1977 m. dirbo Eugenija Tarvydienė. Prasidėjus bibliotekų centralizacijai, E. Tarvydienė buvo atleista iš darbo. Kapėnuose 1977 m. buvo pastatyta nauja pradinė mokykla. Čia įkurtuves atšventė ir biblioteka, kurioje apie pusę metų dirbo Bitutė Pintverienė, apie du metus Ona Uosytė. Nuo 1979 m. pradėjo dirbti Gertrūda Gabalienė. Knygų fonde buvo 6658 fiz. vnt. spaudinių, skaitė apie 500 skaitytojų. 1985 m., parsikėlus Tučių aštuonmetei mokyklai į Kapėnų pradinę mokyklą, biblioteka buvo perkelta į Tučių tarybinio ūkio mechaninių dirbtuvių pastatą. Patalpos buvo visai nekūrenamos. Pagrindiniai skaitytojai buvo mechanizatoriai. Pastačius Tučių tarybinio ūkio administracinį pastatą ir kultūros namus, bibliotekai atiteko labai geros ir didelės patalpos. Skaitytojų buvo daug, nes biblioteka buvo pačiame gyvenvietės centre. Patogu buvo organizuoti renginius kartu su kultūros namais. Prie bibliotekos veikė knygos bičiulių draugija, jos pirmininkė buvo G. Gabalienė. Prasidėjus privatizacijai, bibliotekai grėsė didelis patalpų nuomos mokestis, todėl biblioteka vėl privalėjo keltis į mažesnes patalpas. 1991 m. biblioteka perskėlė į Kapėnų pagrindinės mokyklos patalpas. Kapėnų filialas buvo sujungtas su mokyklos biblioteka. Nuo 2000 m. gegužės 1 d., pertvarkant rajonų ribas, Kapėnų filialas iš Akmenės viešosios bibliotekos perkeltas į Mažeikių viešąją biblioteką. 2009 m., G. Gabalienei išėjus į pensiją, bibliotekoje pradėjo dirbti Gitana Gabalytė. 2010 m. Kapėnų bibliotekos fonde buvo 5176 vnt. spaudinių, skaitė 200 skaitytojų, per metus jie apsilankė bibliotekoje 3762 kartus, jiems išduota 6741 vnt. knygų ir periodinių leidinių.

Gabalienė G. Kapėnų bibliotekos istorija. – Kapėnai, 1990. – P. 15.


Susijusios žymos
Nuorodos

Vardų sritys
Variantai
Veiksmai