Žyma:Inčiūra Kazys – rašytojas poetas, prozininkas, dramaturgas,

Iš „Graži tu mano“.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Inčiūra Kazys – rašytojas poetas, prozininkas, dramaturgas,


Inčiūra Kazys – rašytojas poetas, prozininkas, dramaturgas, aktorius, vertėjas, tremtinys, gimė 1906 m. spalio 8 d. (pagal senąjį kalendorių – rugsėjo 25 d.) Vidugirių vienkiemyje, Anykščių rajone. Kazys augo septynių vaikų šeimoje su trimis seserimis ir trim broliais, buvo priešpaskutinis, šeštas vaikas šeimoje. Anksti mirus tėvui, (1918 m., Kaziui buvo vos 12 metų) užaugo su motina. 1913-1916 m. mokėsi Troškūnų ir (Vokiečių okupacijos metu) Vašuokėnų slaptoje pradžios mokykloje. Mokytoja S. Brazdytė prašyte prašė Kazio tėvelių leisti sūnų mokytis į Panevėžio gimnaziją (50 kilometrų nuo namų). Gimnaziją tuomet (1916 m.) tebuvo galima pasiekti arkliais ar pėsčiomis. Tėvai sutiko ir Kazys išvyko mokytis į Panevėžį. 1916-1925 m. Panevėžio gimnazijoje jį mokė žinomi XX a. pradžios pedagogai, rašytojai Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Julijonas Lindė-Dobilas, skulptorius Juozas Zikaras. Būdamas gimnazistas K. Inčiūra spausdino savo kūrybą moksleivių laikraštukuose, dalyvavo gimnazijos ruošiamuose spektakliuose. Vienas pirmųjų K. Inčiūros eilėraščių – „Vandens lelijos“. Tai apie Vašuokėnų ežerą, kuriame ne kartą jaunasis poetas irstėsi valtele. 1923 m. Vidugirių vienkiemių jaunimas suruošė iškilmingą vakarą. Tame vakare buvo parodyti vieni pirmųjų autoriaus vaizdelių: „Tėvelis surūkė tabaką“, „Gavėnas“, „Vištelė“. Vienas pirmųjų autoriaus kūrinių, išverstų į kitas kalbas, buvo „Pasikalbėjimas su Lietuvos beržais ir eglėmis“. Šį kūrinį vertėjas, poetas Vl. Abramavičius išvertė į lenkų kalbą.


Susijusios žymos
Nuorodos

Vardų sritys
Variantai
Veiksmai