Žyma:Gedulo ir Vilties diena Pajūrio miestelyje

Iš „Graži tu mano“.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Gedulo ir Vilties diena Pajūrio miestelyje


                   Gedulo ir vilties diena Pajūryje

Nemažas būrys Pajūrio gyventojų susirinko į Šv. Trejybės bažnyčią pasimelsti už gyvus ir mirusius tremtinius . Šv. Mišias aukojo klebonas Mykolas Petrauskas . Nuoširdžiai pasimeldę visi susirinkome Nepriklausomybės aikštėje . Renginį vedė kultūros darbuotoja Angelė Aužbikavičienė .Pajūrio tremtinių seniūnė Regina Baliutavičienė priminė , kad eina jau 71-osios tremties minėjimo metinės , ne kiekvienas žmogus tiek išgyvena . Tremtinių sąrašuose likę vos pusė žmonių. Tylos minute pagerbėme žuvusius tremtyje ir tuos , kurie išėjo amžinybėn jau grįžus Lietuvon . Paklausėme gimnazijos moksleivių literatūrinės-muzikinės kompozicijos , kurią paruošė kultūros darbuotoja Angelė Aužbikavičienė ir muzikos mokytoja Rasa Ramanauskienė. Savo pasisakyme Seniūnė Roma Noreikienė palinkėjo seniūnijos tremtiniams sveikatos ir ilgų gyvenimo metų . „Bočių“ bendrijos narės Birutė Kuizinaitė , Teresė Gečienė ir Zuzana Vėlavičienė trumpai pristatė knygos apie tremtinius „Erškėčių kelias“ III dalį . Jos rinko pajūriškių tremtinių prisiminimus šiai knygai ir mums papasakojo apie skaudų jų likimą : Linkių ir Poškų šeimas ,Birutę Mikšienę ,Elytę Juraškienę Juozą Gaidauską ir kitus . Gražiai ir graudžiai nuskambėjo Norkų šeimos terceto daina „Verkia vėjo smuikas“. Pabaigoje , su viltimi , kad ateinančioms kartoms neteks patirti tokių baisumų ir džiaugsmu , kad gyvename laisvoje Lietuvoje , sugiedojome tautišką giesmę ir nusifotografavome prie paminklo tremtiniams .

Rasa  Griškienė

Nuotraukos Danutės DanaitienėsVardų sritys
Variantai
Veiksmai