Žyma:Edvardas Adamkavičius

Iš „Graži tu mano“.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Edvardas Adamkavičius


Generolas Edvardas Adamkavičius gimė Pikelių miestelyje, Mažeikių rajone. Baigęs Liepojos gimnaziją, išvyko mokytis į Sankt Peterburgo Vladimiro karo mokyklą. 1912–1918 m. tarnavo Rusijos armijoje štabskapitonu. Dalyvavo I pasauliniame kare. Buvo apdovanotas Šv. Onos III ir IV laipsnio bei Šv. Stanislovo II ir III laipsnio ordinais. 1918 m. vasario–balandžio mėn. vadovavo Rovno lietuvių batalionui. Grįžęs į Lietuvą, 1918 m. spalio 23 d. savanoriu įstojo į besikuriančią Lietuvos armiją. Dirbo generalinio štabo operacijų skyriaus viršininku ir štabo viršininku. Nuo 1919 m. spalio mėn. Kauno bataliono, nuo 1919 m. gruodžio mėn. Septintojo pėstininkų pulko vadas. Dalyvavo kovose su Raudonąja armija, bermontininkais ir Lenkijos kariuomenės daliniais. Buvo suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis. 1922–1928 m. dirbo Biržų apskrities komendantu. 1928–1930 m. Devintojo pėstininkų pulko vadas. 1930 m. baigė Aukštuosius karininkų kursus. 1930–1935 m. Trečiosios, nuo 1935 m. Antrosios pėstininkų divizijos vadas. 1933 m. suteiktas generolo leitenanto, 1936 m. - brigados, 1937 m. - divizijos generolo laipsnis. E. Adamkavičius buvo apdovanotas Vyčio V laipsnio, DLK Gedimino III laipsnio, Vytauto Didžiojo 3-jo laipsnio ordinais, Lietuvos kariuomenės kūrėjo–savanorio, 10 metų Lietuvos nepriklausomybės medaliais, Ugniagesių I laipsnio garbės ženklu „Artimui Pagelbai", Latvijos Aizsargų Nuopelnų kryžiumi. TSRS okupavus Lietuvą 1940 m. birželio 25 d. išleistas į atsargą. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1949 m. atvyko į JAV. Mirė 1957 m. gegužės 10 d. Vorčesteryje. Beje, generolas E. Adamkavičius – Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus dėdė. Pikeliškiai gerbia generolo atminimą. 1997 m. Pikelių pagrindinėje mokykloje įkurta „Draugija generolui Edvardui Adamkavičiui atminti“. Draugijos nariai, vadovaujami mokytojos Eliutės Pocevičienės, domisi Lietuvos kario gyvenimu, prižiūri Pikelių miestelio kapinėse 1939 m. palaidotos generolo motinos kapą bei buvusios Adamkavičių sodybos vietą.


Jonaitis, Stasys. Su pagarba įžymiam kraštiečiui //Santarvė. – 1999, rugpjūčio 26.


Susijusios žymos
Nuorodos

Vardų sritys
Variantai
Veiksmai