Žyma:Dramaturgas, prozininkas, dailininkas, teatralas, pedagogas - Vytautas Bičiūnas

Iš „Graži tu mano“.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Dramaturgas, prozininkas, dailininkas, teatralas, pedagogas - Vytautas Bičiūnas


Gimė 1893m rugsėjo 1 d. Klovainiuose. Mokėsi Šiaulių gimnazijoje ir Kazanės meno mokykloje. Baigęs studijas kiek laiko gyveno Rusijoje. Dirbo Petrapilio lietuvių komitete ir Lietuvos balsoredakcijoje.1918 m.sugrįžo į nepriklausomą Lietuvą, įsitraukė į jos kultūrinį gyvenimą. Bendradarbiavo „Vilkolakio“ ir „Tautos“ teatruose. Savo lėšomis Įsteigė „Vyties“ teatro grupę Kaune, 1931 - „Žvaigždikio“ teatrą ir jam vadovavo. Parengė studiją „Liaudies teatras“. Paskelbė straipsnių ir recenzijų. Būdamas profesionalus dailininkas, dirbo daugiausia bažnytinio meno ir scenografijos srityse. Aktyviai dalyvavo Lietuvos visuomenės ir politikos gyvenime. 1939 įkūrė Oro skautų draugovę. 1941 suimtas, 1942 sušaudytas Sosvos lageryje.Vardų sritys
Variantai
Veiksmai