Žyma:Bugenių biblioteka

Iš „Graži tu mano“.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Bugenių biblioteka


Bugenių bibliotekos įkūrimo data – 1954 m. spalio 1 d. Bibliotekos vedėjo pareigoms skiriamas Romualdas Balsys. Knygų fondo pagrindą sudarė buvusio Bugenių klubo- skaityklos knygos. Pirmaisiais veiklos metais biblioteka turėjo 2022 knygas. Ją lankė 41 skaitytojas. Bibliotekoje nebuvo net elektros. 1957 m. pradėjo dirbti Janina Puplauskaitė. Tada jau buvo 174 skaitytojai. Po metų į biblioteką atėjo Natalija Linkevičiūtė. Jos darbo metu bibliotekoje skaitė 250 skaitytojų. Ši bibliotekininkė išdirbo taip pat tik metus. Nuo 1960 m. biblioteką perėmė Aldona Alikaitė, garsėjusi kaip gabi literatė. Jai išsikėlus gyventi į Sedą, 1962 m. atėjo dirbti Roma Raudonytė- Bružienė. Jau pirmaisias jos darbo metais sudaryti knygų katalogai. 1969 m. praplečiamos patalpos – įrengiamas atskiras kampelis vaikams. Rajone centralizavus bibliotekų sistemą, Bugenių biblioteka tapo centrinės (dabar viešosios) bibliotekos filialu. 1994 m. ilgametę Bugenių bibliotekos darbuotoją Romą Bružienę pakeitė Irena Mitkutė. Čia ji išdirbo iki 1997 m. vasaros. Nuo 1997 m. bibliotekininkės pareigas perėmė Irena Cilinginienė. 1997-2009 m. bibliotekoje veikė jaunųjų bibliotekininkių būrelis „Katyčių ABC“. Būrelio mergaitės susipažino su bibliotekininko darbu, padėjo organizuoti renginius. 2008 m. atliktas kapitalinis patalpų remontas, įrengtas Viešosios interneto prieigos taškas. 2010 m. bibliotekoje skaitė 185 skaitytojai, per metus jie apsilankė bibliotekoje 2804 kartus, jiems išduota 6495 vnt. knygų ir periodinių leidinių, bibliotekos fonde buvo 6558 vnt. spaudinių. 2011 m. biblioteka kartu su Bugenių bendruomene organizavo kaimo įkūrimo 350 m. jubiliejaus šventę.


1. Bružienė R., Daškevičienė V. Bugenių bibliotekos istorija: Kraštotyros darbas. – Bugeniai, 1977. – P. 3-7.

2. Cilinginienė I. Bugenių bibliotekos istorija: Kraštotyros darbas. – Bugeniai, 2003. – P. 30-35.

3. Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Bugenių filialo 2010 m. veiklos ataskaita. – 2011. – P. 1.

4. http://www.freewebs.com/bugeniai/biblioteka.htm


Susijusios žymos
Nuorodos

Vardų sritys
Variantai
Veiksmai