Žyma:Bagdonas Vytautas (Svėdasai)

Iš „Graži tu mano“.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Bagdonas Vytautas (Svėdasai)


Vytautas Bagdonas – Svėdasų krašto muziejaus vadovas, žurnalistas, kraštotyrininkas, fotografas, visuomenininkas. Jau kelis dešimtmečius jis kaupia nuotraukų „vaižgantiška“ tematika archyvą, organizuoja fotografijų parodas. V. Bagdonas yra Jono Vilešio premijos II vietos laureatas, apdovanotas už rašinių ciklą, skirtą Anykščių savivaldos klausimams (2008 m.) ir mažosios J. Tumo Vaižganto premijos laureatas, apdovanotas už kūrybinius nuopelnus Svėdasų kraštui (2010 m.), Teresės Mikeliūnaitės Kultūros premijos laureatas (2010 m.) V. Bagdonas buria Svėdasų kraštiečius ir organizuoja šio krašto kultūrinius bei literatūrinius renginius, saugo Svėdasų krašto žmonių atminimą. Už aktyvią kultūrinę, visuomeninę veiklą jam įteiktos padėkos ir kiti apdovanojimai. 2003 m. Lietuvai pagražinti draugijos valdybos pirmininko Juozo Dingelio Padėka V. Bagdonui už Tėvynės gėrio ir grožio idėjų puoselėjimą, visuomenės kultūros ir bendruomeniškumo ugdymą. 2007 m. Lietuvai pagražinti draugijos valdybos pirmininkas Juozas Dingelis įteikė Padėką V. Bagdonui už Vaižgantiškų idėjų puoselėjimą, visuomenės kultūros, tautinės savimonės ir patriotizmo ugdymą, Muziejaus veiklos 20-mečio proga. 2007 m. Anykščių mero pavaduotojo Donato Krikštaponio Padėka už nuoširdų ir kantrų darbą Svėdasų krašto muziejuje kaupiant medžiagą ir atnaujinant ekspozicijas, propaguojant tradicijas, garsinant krašto palikimą. 2007 m. Svėdasų miestelio bibliotekos Padėka už bibliotekos populiarinimą spaudoje. 2008 m.V. Bagdonas apdovanotas Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos Jono Vileišio premijos, skiriamos žurnalistams, rašantiems apie savivaldą, antrojo laipsnio diplomu. 2009 m. Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Valentinas Stundys įteikė Padėką V. Bagdonui už išleistą albumą „Nusilenkime Vaižganto žemei...“. 2009 m. Kauno apskrities viešosios bibliotekos direktorė Asta Naudžiūnienė įteikė Vytautui Padėką už Bibliotekai dovanotus leidinius. 2009 m. Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyrius įteikė DĖKAVONĘ už Svėdasų krašto garsinimą. 2010 m. Lietuvos Respublikos Seimo, Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas V. Bagdonui įteikė Padėką už pasišventimą ir atsidavimą Anykščių kraštui, už Vaižganto muziejaus įkūrimą, už puikų vadovavimą Vaižgantiečių klubui „Pragiedrulys“. 2010 m. Svėdasų seniūnijos seniūnas Valentinas Neniškis V. Bagdonui įteikė mažąją Vaižganto premiją „Už kūrybinius nuopelnus Svėdasų kraštui". 2011 m. Anykščių savivaldybės meras Sigutis Obelevičius V. Bagdonui 60-mečio proga įteikė padėką už neįkainojamą indėlį į Anykščių krašto kultūrą ir istoriją.


Susijusios žymos
Nuorodos
Žymos pagal vietovę

Vardų sritys
Variantai
Veiksmai