Žyma:Anykščių Antano Vienuolio gimnazija

Iš „Graži tu mano“.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Anykščių Antano Vienuolio gimnazija


Anykščių Antano Vienuolio gimnazija išaugo iš 1922.09.01 įsteigtos pradžios mokyklos, vadovaujamos vienuolių. 1947 m. įkurta pirmoji septynmetė mokykla. 1967 m. reorganizuota į vidurinę mokyklą. 1980 m. įvestas sustiprintas matematikos mokymas. 1982 m. mokykla pavadinta rašytojo A.Vienuolio vardu. 1994 m. mokyklai suteiktas realinis gimnazijos profilis. 1995 m. įsteigtos humanitarinės gimnazijos klases. 1997 m. A.Vienuolio vidurinei mokyklai suteiktas realinio ir humanitarinio profilių gimnazijos statusas. 1998 m. mokykla išleido pirmąją gimnazistų laidą.


Gimnazijoje mokėsi: politiniai kaliniai - tremtiniai - K.Banionis, P.Bražinskas, A.Keiba, A.Pakšys, O .Paulavičiūtė, Gr.Ručytė-Landsbergienė, technikos mokslų daktarai A.Čižas, D.Navikaitė, informatikos mokslų daktaras, profesorius A.Avižienis, kunigai - V.Mamėnas, J.Juodelis, R.Pukenis, krepšininkas S.Jovaiša, sunkiaatletis E.Maldžius, aviacijos sporto meistrai V.Galvonas, A.Balūnaitė, režisierius N.Petrokas, istorikas T.Baranauskas ir daugelis kitų mokyklą, Anykščius ir Lietuvą mylinčių žmonių.Vardų sritys
Variantai
Veiksmai