Žyma:Adolfas Turauskas (Kuršėnai)

Iš „Graži tu mano“.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Adolfas Turauskas (Kuršėnai)


Adolfas Turauskas (1926-2001) - žymus tautodailininkas, Kuršėnų Garbės pilietis, kolekcionierius, knygius ir bibliotekos bičiulis. Pažintis su šiuo nenuilstančiu ir nenusimenančiu žemaičiu iš Kuršėnų, kaip jis prisistatydavo, prasidėjo nuo 1990 m., kada Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Bibliografijos-informacijos skyriuje pradėta organizuoti senųjų leidinių iš asmeninių bibliotekų parodas. Šiaulių krašto gyventojų prašyta paskolinti savo asmeninėse bibliotekose turimų senų knygų, leidinių. Pirmasis atsiliepęs į kvietimą buvo Adolfas Turauskas. Daugelis jį žinojo kaip tautodailininką, darbštų žmogų, įvairių renginių dalyvį ir organizatorių. Bibliotekos bičiuliu tapo kaip knygos mylėtojas, senų knygų rinkėjas, kuris vaizdžiai pasakodavo jų įsigyjimo istorijas bei jų vertę. Paminėtinos: Zavadzkio Vilniuje išleisti „Giwenimaj Szwentuju“ (1858 m.), „Aukso altorius“ (1879 m.), Pauliaus Galaunės „Lietuvių liaudies menas“ (1934 m.) prancūzų kalba, išleista Švedijoje, puošnus liaudies kūrybos leidinys “Dainos, Žmonių poezijos antologija“, kurį parengė Kazys Binkis, iliustravo – Kazys Šimonis. Bibliotekos darbuotojai sudarė jo namuose sukauptų senųjų leidinių kartoteką. 1995 m. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Bibliografijos-informacijos skyriuje parengta tautodailininko dirbinių ir jo surinktų senų knygų paroda, 2000 m. „Senųjų kalendorių“ paroda. Prie parodų stendų vykdavo pamokos moksleiviams, kurias vesdavo Adolfas Turauskas. Tautodailininkas bibliotekai dovanojo iš medžio išskobtą Vytį ir ąžuolinę iškabą. Buvo bibliotekos propaguotojas, visur kalbėjo apie bibliotekoje rengiamas parodas iš asmeninių archyvų. Po tragiškos Adolfo Turausko žūties per 90 senų leidinių bibliotekai padovanojo duktė Irena Turauskaitė-Stonienė. Likusios knygos, tautodailininko asmeniniai daiktai, surinkti įvairūs eksponatai perduoti Kuršėnų Tautodailės ir amatų centrui.


Susiję enciklopedijos straipsniai
Nuorodos

Vardų sritys
Variantai
Veiksmai