Žyma:ALGIRDAS JUOZAS MOTUZAS

Iš „Graži tu mano“.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

ALGIRDAS JUOZAS MOTUZAS


ALGIRDAS JUOZAS MOTUZAS, prof. habil. dr. (biomedicinos m.), Lietuvos MA tikrasis narys, gimė 1943 m. gegužės 8 d. Juodžių k., Joniškio r. Mokėsi Juodžių pradinėje, Rudiškių septynmetėje, 1960 m. baigė Joniškio I vidurinę mokyklą, dabartinę „Aušros“ gimnaziją. Dabar dirba pedagoginį ir mokslinį darbą Aleksandro Stulginskio universitete, Kaune. Yra Dirvotyros ir agrochemijos katedros profesorius, Lietuvos dirvožemininkų draugijos prie Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininkas. Algirdas Juozas Motuzas, 1965 m. baigė LŽŪA (LŽŪU, ASU) Agronomijos fakultetą, po to 1966–1969 – LŽŪA buvo dirvotyros ir agrochemijos katedroje asistentu, vėliau 1969–1984 – vyresniuoju dėstytoju. 1971 metais – suteiktas biomedicinos mokslų daktaro laipsnis. 1984–2001 – docentas, o 2000 – suteiktas habilituoto mokslų daktaro laipsnis. Nuo 1984–1990 buvo Agronomijos fakulteto prodekanu, 1992–1994 – Akademijos sekretoriumi (kancleriu). 2001 – suteiktas profesoriaus mokslinis vardas, 2007 – išrinktas Lietuvos mokslų akademijos nariu. Kėlė bei tobulino kvalifikaciją Wageningeno universitetete (1996–1997), Tarptautiniame dirvožemio centre Wageningene (1999; Olandija), Hohenheimo universitete (1995, 2001; Štutgartas, Vokietija). Profesorius Lietuvos ir užsienio spaudoje paskelbė daugiau kaip 200 mokslinių ir mokslo populiarinimo straipsnių, parengė kelis tarptautinius mokslo ir studijų projektus, buvo 12 mokslinių darbų vadovas. Parengė 3 mokslų daktarus, išleido daugiau kaip 10 studijų priemonių studentams. Parengė ir išleido 12 monografijų žemės ūkio mokslo istorijos tematika, 7 iš jų – apie žymiausius agronomijos mokslų profesorius. Algirdas Motuzas bendradarbiauja su LAMMC, VU, KTU, VDU, KU bei kitomis Lietuvos mokslo institucijomis ir universitetais. Buvo tarptautinės TEMPUS-PHARE programos projektų, skirtų Lietuvos žemės ūkio aukštosioms mokykloms išvystyti, koordinatorius (1995–2001), Leonardo da Vinčio programos projekto „Profesinio mokymo kompetencijos perdavimas Baltijos šalių ekologiniam agrariniam sektoriui“ vadovas (2004–2007). Dabar jis yra Europos komisijos 7-osios bendrosios mokslo programos projektų ekspertas. Lietuvos MA Vytauto Vazalinsko premijos laureatas (1998), „Žemės ūkio enciklopedijos“ mokslinės redakcinės tarybos pirmininko pavaduotojas, „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ mokslinės redakcinės tarybos narys, Lietuvos MA ir ASU mokslo žurnalo „Žemės ūkio mokslai“ redakcinės kolegijos pirmininko pavaduotojas (nuo 2011).Vardų sritys
Variantai
Veiksmai