Žyma:A. Vienuolio gimtinė

Iš „Graži tu mano“.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

A. Vienuolio gimtinė


Antanas Žukauskas-Vienuolis gimė 1882 m. balandžio 7 d. Užuožerių kaime, Anykščių valsčiuje, pasiturinčioje ūkininko šeimoje. Mokėsi Anykščių valsčiaus mokykloje. 1895 m. įstojo į Liepojos gimnazijos pirmą klasę. Tėvai tikėjosi, kad sūnus taps kunigu. Bet Antanas nesijautė turįs tam pašaukimą. 1900 m. jis išvyko į Maskvą ir ėmė dirbti mokiniu vaistinėje. Įsigijęs provizoriaus padėjėjo teises, 1903 m. išvyko į Kaukazą, kur dirbo vaistinėse. Kūrybinį darbą ir pradėjo gyvendamas Kaukaze. 1905 m. Tbilisyje įsitraukė į revoliucinį judėjimą, už tai buvo suimtas, vėliau ištremtas į Vladikaukazą. Ten išbuvo iki 1907 m. Tais metais jis išspausdino pirmąjį apsakymą.

1907 m. Vienuolis vėl apsigyveno Maskvoje. Dirbo vaistinėse ir universitete studijavo farmaciją, klausė literatūros paskaitų. Dalyvavo lietuvių studentų draugijos veikloje, bendradarbiavo "Aušrinės" žurnale, Pirmojo pasaulinio karo metu dirbo nukentėjusiems nuo karo šelpti komitete.

1918 m. Vienuolis grįžo į Lietuvą, apsigyveno Kaune. Dirbo korespondentu laikraščiuose, Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijoje. 1922 m. persikėlė gyventi į Anykščius, įsigijo vaistinę. Globojo A. Baranausko klėtelę ir jo literatūrinį palikimą, dalyvavo literatūriniame gyvenime, palaikė ryšius su kitais rašytojais.

Okupacijos metais Vienuolis skaudžiai nukentėjo: buvo nacionalizuota jo vaistinė, sūnus ištremtas į Sibirą. Pats rašytojas buvo priverstas atiduoti valstybei literatūrinę duoklę. Pagal marksistinę ideologiją parašė apysaką Išdukterė ir romaną Puodžiūnkiemis. Vienuoliui buvo suteiktas nusipelniusio Lietuvos liaudies rašytojo vardas.

Vienuolis mirė 1957 m. rugpjūčio 17 d. Anykščiuose.


Nuorodos
Žymos pagal vietovę

Vardų sritys
Variantai
Veiksmai