Žyma:Židikų biblioteka

Iš „Graži tu mano“.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Židikų biblioteka


Židikų (Mažeikių raj.) biblioteka įkurta 1939 m. kovo 1 d. Pirmasis bibliotekos vedėjas – mokytojas Jonas Gudynas. Koks pradinis bibliotekos fondas nežinoma, bet 1940 m. sausio mėnesį „Lietuvos aide“ rašyta, kad fonde buvo apie 1000 knygų. Užėjus vokiečiams, 1941 m. biblioteka uždaroma. Pirmaisiais pokario metais bibliotekos vedėjai dažnai keitėsi. Tik 1949 m., pradėjus dirbti Adelei Šukytei, imta tvarkyti knygų fondą. Iki 1963 m. pasikeitė daug darbuotojų. Nuo 1963 m. iki 1984 m. bibliotekoje dirbo Genė Pavlova. Ji parengė bibliotekos katalogus ir kartotekas, aktyviai dalyvavo tuo metu organizuojamose apžiūrose. Nuo 1984 m. iki šiol bibliotekoje dirba Regina Valantytė. 1994 m. lapkričio 8 d. biblioteka perkelta į naujas patalpas Židikų kultūros namų pastate. Patalpų plotas – 65 m². 2001 m. R. Valantytei paskirta Mažeikių rajono savivaldybės Šatrijos Raganos premija už rašytojos gyvenimo ir kūrybinių vertybių puoselėjimą, kultūrinę ir švietėjišką veiklą. 2010 m. bibliotekoje skaitė 251 skaitytojas, jie per metus apsilankė bibliotekoje 2316 kartų, jiems išduota 5528 vnt. knygų ir periodinių leidinių, fonde buvo 8990 vnt. dokumentų.


 Atkočaitienė I. Mažeikių rajono Židikų miestelio bibliotekos knygų fondo istorija // Lietuvos bibliotekų fondų istorija XX amžiuje: Teminis mokslo darbų rinkinys. – V.,  1994, p. 151-152. 
 Atkočaitienė I. Šatrijos Raganos premija bibliotekininkei // Tarp knygų. – 2001. – Nr. 11, p. 38.
 Atkočaitienė I, Valantytė R. Židikų bibliotekos istorija (1992-2001). – Mažeikiai, 2007, p. 30, 32.

Susijusios žymos
Nuorodos

Vardų sritys
Variantai
Veiksmai