Žyma:Švč. Mergelės Marijos Lurdas

Iš „Graži tu mano“.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Švč. Mergelės Marijos Lurdas


Kun. M. Petrausko iniaciatyva 2008 metais prie bažnyčios iš laukų akmenų sumūryta didinga Švč. Mergelės Marijos Lurdo koplyčia su Lurdo Dievo Motinos ir šv. Bernadetos statulomis. Klebonas kun. M. Petrauskas artėjančiai Lurdo Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo 150-ties metų sukakčiai pažymėti netoli Pajūrio bažnyčios, ties gražuole Jūros upe, sumanė pastatyti iškilią Lurdo Dievo Motinos koplyčią. Ne mūrinę ar betoninę, o iš laukų akmenų, akmenėlių. Todėl kreipėsi į Pajūrio parapijos tikinčiuosius. Šie neatsisakė padėti – ne tik pririnkti akmenų, bet ir pinigais paremti. Bendromis pastangomis Lurdo Dievo Motinos koplyčia Pajūryje buvo pastatyta ir pašventinta.Vardų sritys
Variantai
Veiksmai