Žyma:Šilalei 470

Iš „Graži tu mano“.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Šilalei 470


Senas Žemaitijos miestelis - Šilalė yra įsikūrusi ramiai sruvenančios Lokystos ir Ašučio upelio santakoje. Kitados ši gyvenvietė buvo vadinama Šilo Daržu, Šilaukiu, Szylowka. 1933 m. dvarininkai broliai Jonas ir Stanislovas Orvydai, gavę karaliaus Žygimanto privilegiją, pastatę medinę bažnyčią, kaimą pavertė miesteliu ir pavadino Šilale. 1660 m. Šilalė pakartotinai gavo prekybos privilegiją. Didieji jomarkai vykdavo per Tris Karalius, Grabnyčias ir šv. Oną. 1969 m. dvarininko Jono Pilsudskio iniciatyva Šilalėje pastatyta nauja mūrinė bažnyčia. XVIII a. į Šilalę iš Karaliaučiaus, Gumbinės ir Tilžės atsikėlė amatininkai. Miestelyje buvo pastatyta medinė žydų sinagoga, vėliau, 1836 m. - evangelikų bažnytėlė. 1804-1867 m. prie bažnyčios veikė parapinė, vėliau valdiška pradžios mokykla. Šilalėje 1869 m. atidaryta vaistinė, veikė keletas parduotuvių, smuklių, nakvynės namai, senelių prieglauda, kaimo ligoninė. 1870 m. per gaisrą didelė miestelio dalis sudegė. 1895 m. panaikinus Pjūrio valsčių, Šilalė tapo administraciniu centru. 1906 m. Šilalėje pradėjo veikti vartotojų bendrovė "Lokysta", turėjusi per 200 narių, įsikūrė Žemės ūkio ratelis bei Ugniagesių draugija. 1909 m. klebono prelato B. Pocevičiaus ir kanauninko P. Kuodžio rūpesčiu baigta statyti dabartinė neogotikinio stiliaus mūrinė bažnyčia. Miestelyje tuo metu veikė septynios alinės, degtinės parduotuvė, smuklė. Blaivybės draugijos pastangomis 1915 m. šie žydų prekybos centrai buvo panaikinti.

1918 m. paskelbus Lietuvos nepriklausomybė, Šilalėje įvyko daug permainų, išsiplėtė gatvių tinklas, gatvės buvo išgrįstos, atidaryta valsčiaus ambulatorija, valstybinė biblioteka, gimnazija, įrengtas gatvių apšvietimas. Miestelyje gyveno 1400 gyventojų, daugiau kaip pusė iš jų - žydai.

Prasidėjusi sovietinė okupacija nutraukė visus darbus, 1941 m. birželio 14 d. buvo ištremti 87 šilališkiai - inteligentų šeimos. Prasidėjus karui, vokiečiai sunaikino visą miestelio žydų bendruomenę. Pokario metais Šilalės miškuose prieš sovietų valdžią kovojo per 500 partizanų, daugelis jų žuvo.

1950 m. Šilalė tapo rajono centru, 1952 m. jai suteiktos miesto teisės.

Dabar Šilalė - rajono savivaldybės ir miesto seniūnijos centras - užima 3,48 kv. km. plotą. Mieste yra 55 gatvės, gyvena 6242 gyventojai.


Medžiaga panaudota iš lankstinuko "Šilalei 470"

Šilalės viešosios bobliotekos bibliografijos ir kraštotyros skyriusVardų sritys
Variantai
Veiksmai