Žyma:"Ilgio" ežerėlis

Iš „Graži tu mano“.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

"Ilgio" ežerėlis


Ilgio ežeras Išvydę Ilgio ežerėlį,suprantame,kad čia yra tas pats „Paskenduolėje“ aprašytas Šepečių ežeras, kuriame nusiskandino Veronika. Ant šito ežero mėgdavo Žukauskų Antanukas žiemą pačiužinėti, kai atvykdavo atostogų iš Liepojos gimnazijos. Seniau, pasak paties rašytojo čia buvęs daug didesnis ežeras. Sumažėjęs jis,kai kitame ežero gale buvo prakastas griovys ir nuleistas vanduo. Ten tėkmė,(pradeda skaidytis nuo Startupio, kai jau Startupys įsilieja ir pradeda tekėti į ežerą) kalnas už jos,kur buvo vežamas karstas su samdinės Alenos palaikais. Pasak vietos žmonių ,čia pat vilkas papjovęs Ražano kumeliuką, šitame ežero pakraštyje jis ir persišaldęs, vilko belaukdamas. „...Žmonės, suaugę ir vaikai ,visą dieną pulkavo paežerėj apie papjautą kumeliuką ir visi gailėjo gražaus gyvuliuko. Gailėjo ir paties Ražano, o Ražanas sulakstė Jakūbavon, pasiskolino iš Paršelio medžioklinį šautuvą ir užtaisęs didžiausiais šratais, pavakary nuėjo paežerėn.... įbrido jis vandenin ir, pasislėpęs tarp ajarų, pernakt išlaukė vilko...“ A.Vienuolis „Mano krikštatėvo kumeliukas“ 1953m.

„... Valandėlę pastovėjusi, užkišo Veronika už rožančiaus abi rankas ir ,iš visos gerklės riktelėjusi, patraukė alkūnėmis raištelį. Riktelėjo už ežero, atsiliepė melduose, skardžiuje, už liepto... Atsiliepti atsiliepė, bet išeiti ir pasirodyti nedrįso. Tada jau Veronika pamažėl pradėjo bristi į vandenį... Nors ir pirma Šepečių ežerėly vaidendavos, nors ir pirma jo žaliai juodas, šaltas vanduo baugindavo žmones, o jau nuo šio karto jo geras vardas amžinai pražuvo. Nors jau seniai jame nusiskandino Veronika, tačiau apylinkės sodžių žmonės ir ligi šiol mėnesienomis mato , kaip iš pakaruoklių kapinių išeinanti ūku apsisiautusi su mažučiu vaikeliu paskenduolė. Išėjusi braidžiojanti po rugius skinanti rugiagėles, raškanti tarp meldų ir nendrių vandens lelijas ir slankiodama ežero pakrantėmis, rankiojanti kitados čia jos pabertus rožančiaus poteriukus...“ A. Vienuolis „Paskenduolė“ 1909m.Vardų sritys
Variantai
Veiksmai