Gyvoji krašto enciklopedija
Naudojimosi taisyklės

Projektas „Bibliotekos pažangai“ (toliau – projektas) ir Lietuvos bibliotekininkų draugija yra konkurso „Žinių meistras“ organizatoriai (toliau – Organizatoriai) ir interneto svetainės „Krašto enciklopedija „Graži tu mano“ (toliau – Svetainės) rengėjai.

Organizatoriai neatsako už konkurso dalyvių ir kitų Svetainės lankytojų (bendrai ir toliau vadinamų Autoriais) teikiamos informacijos kokybę, teisingumą, išsamumą, aktualumą ir objektyvumą, nes Svetainės turinys gali būti nuolat pildomas, taisomas ir keičiamas.

Organizatoriai pasilieka teisę vienašališkai ir be išankstinio Autorių sutikimo pildyti, taisyti ir keisti Svetainės turinį.

Projekto tikslas nėra konsultacinė veikla, todėl Svetainėje teikiama informacija negali būti laikoma konsultacija medicininiais, teisiniais, verslo ar kitais klausimais. Organizatoriai neprisiima atsakomybės už žalą, patirtą vadovaujantis Svetainėje pateikiama informacija.